Biografier

Anton Karl Hagbart Jakobsen


Født: 13.12.1874
Død: 26.01.1983
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Troms fylke Gårdbruker og bankdirektør Venstre
1934-36 3. representant Troms fylke Bankdirektør og gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Lønningskomiteen
Erstattet av Peder Pedersen 11.01.-25.01.1926.

1934-36 Medlem i Administrasjonskomiteen
Erstattet av Alvær 29.01.-05.03.1934 og 11.01.-29.02.1936. Erstattet av Stavrand fra 26.06 og ut sesjonen i 1936.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Brüssel, 1935.

Personalia:

Født 13.12.1874, Balsnes i Tromsøysund.
Sønn av gårdbruker og fisker Jakob Johansen (1846-1930) og Anne Marie Adriansen (1847-1941).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Tromsø seminar (1894)

Ishavsreder
Lærer - Tromsøysund (fra 1894)
Gårdbruker - Venset (fra 1901)
Kirkesanger - Tromsøysund (fra 1912)
Direktør - Tromsøysundets Sparebank (fra 1917)
Medisinalkasserer - Troms fylke (1917-1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Tromsøysund formannskap
1922-25 medlem Tromsøysund formannskap
1925-28 ordfører Tromsøysund herredsstyre
1928-31 medlem Tromsøysund formannskap
1931-34 ordfører Tromsøysund herredsstyre
1934-37 medlem Tromsøysund formannskap
1937-45 medlem Tromsøysund formannskap
1945-1946 medlem Tromsøysund formannskap

Fylkespolitisk aktivitet:

1931-34: formann fylkestinget, Troms.

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Tromsøysund (i 15 år)
Medlem - Fattigstyret, Tromsøysund (i 3 år)
Medlem - Ligningsnemnda, Tromsøysund (i 3 år)
Medlem - Utvalget om Grønlandsavtalen (1947)

Verv i partier:

Formann - Troms kretsvenstrelag
Medlem - Venstres landsstyre (1939-1946)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap
Medlem - Styret Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv (1947)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Tromsøysunds meieri (i ca. 30. år)
Medlem - Styret Tromsøysundets Sparebank (fra 1904)
Medlem - Direksjonen A.s Tromsø Skibsverft & mek. Verksted (1924-1934)
Nestformann - Troms Fylkes D/S (1928-1935)
Formann - A.s Nordnorsk Oljeselskap og Fiskemelindustri (fra 1933)
Formann - Troms Fylkes D/S (fra 1935)