Biografier

Worm Hirsch Darre-Jenssen


Født: 07.12.1870
Død: 30.04.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. representant Trondhjem og Levanger Overingeniør Høyre
1928-30 3. representant Trondhjem og Levanger Statsråd Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn i regjering i 1927, Clifton trådte inn i hans sted.

1928-30 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for O. Bergersen 28.01.1928. Erstattet av Bang 11.01.-24.02.1930.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Lykke i 1926.

1928-30 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Lykke i 1928.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 26.07.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 07.12.1870, Ranheim i Strinda.
Sønn av brukseier Lauritz Jenssen (1837-1899) og Jørgine Wilhelmine Darre (1842-1910).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt, maskinavd. (1889)
Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt, bygningsavd. (1890)
Student - Den tekn. høyskole i Hannover (1894-1895)
Student - Med off. stipendium havneanlegg i Skandinavia og Tyskland (1907)

Assistent - Statens jernbaneanlegg (1890-1894)
Assistent - Den kombinerte veiadministrasjon i Kristians amt (1895-1900)
Byggeleder - Trondhjems kommunale kraftanlegg ved Øvre Lerfoss (1901)
Avdelingsingeniør - Trondhjem ingeniørvesen (1902-1913)
Overingeniør - Byens havneingeniørvesen (1913-1929)
Adm. dir. - Norges Brannkasse (1929-1941) (12. april 1929. Avskjediget i 1941 av det daværende styre)

Offentlige verv:

Medlem - Trondheims faste tekn. voldgiftsrett
Medlem - Den depart. komite av 1933 om bygnings- og brannvesenet på landsbygden
Medlem - Forstanderskapet for den tekniske mellomskole Trondheim (1915-1929)
Formann - Den norske seksjon av delegasjonen for nordisk brannteknisk forsikring (fra 1934)
Formann - Rådet for Norges branntekniske laboratorium (fra 1935)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret den tekn. forening i Trondheim
Medlem - Styret Tronheims jeger- og fiskerforening
Jurymann - Flere havnekonkurranser
Formann - Den tekn. forening i Trondheim (1908-1911)
Formann - (og viseformann) for Ingeniørforeningens Trondheimsavdeling (1912-1914)
Medlem - Hovedstyret for Den norske Ingeniørforening (1912-1926)
Medlem - Styret for Norges tekn. høyskoles fond (1915-1936)
President - Den norske Ingeniørforening (1923-1926)
Medlem - Styret i Norsk Brannvern Forening (1933-1939)
Visepresident - Norsk Brannvern Forening (1937-1939)

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar, eidsvollmannen J. Darre, hans far og andre representanter av familien Jenssen i Trondheim, se Lindstøl s. 189, 444-48. Om hans bror, se Lindstøl s. 982.