Biografier

Ole Andor Hoel


Født: 13.12.1867
Død: 14.07.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4de kreds, Sandviken Direktør Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning ved behandling om Statens Pensjonskasse.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av alderstrygden.

Personalia:

Født 13.12.1867, Bodding i Nes, Romerike.
Sønn av forsorgsforstander i Oslo Gunder Martin Hoel (1840-1930) og Anne Randine Bodding (1844-1892).

Utdanning og yrke:

Student priv. (1884)
Mat.-naturv.eks. (1892)
Studerte - Med stipendium teknisk mellomskolevesen i Tyskland og Schweiz (1901)

Lærer - Hambros skole i Bergen
Aktuar - Livsforsikringsselskapet "Hygea"
Lærer - Bergens katedralskole (1892-1898)
Matematiker - Livsforsikringsselskapet "Hygea" (1895-1920)
Overlærer - Bergens tekniske skole (1898-1905)
Direktør - Bergens tekniske skole (1905-1908)
Direktør - Bergens kommunale pensjonskasse (1908-1920)
Direktør - Statens pensjonskasse, Oslo (fra 1921) (fra 1. jan. 1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Bergen bystyre
1916-19 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Tanks skoles forstanderskap
M. fl. - Kommunale verv
Formann - Komiteen av 1911 om tekniske mellomskolers ordning og undervisning
Medlem - Den tekniske mellomskolekt. av 1918
Medlem - Komiteen om en landsorganisasjon og sparekasse for fiskere av 1917
Medlem - Komiteen om lærernes pensjonering av 1917
Medlem - Direksjonen Bergens Museum (1905-1910)
Medlem - Tekniske mellomskolekomite (1909)
Formann - Departementets undervisningskt. for de tekniske skoler (1911-1933)
Formann - Arbeidskomiteen Norges deltagelse i fagskolemøtene i Stockholm (1924)
Formann - Arbeidskomiteen Norges deltagelse i fagskolemøtene i København (1929)
Medlem - En internasjonal aktuarkomite til å utarbeide en endelig ordning av saken (pensjonsordning for Folkeforbundets funksjonærer) (1930)
Formann - Komiteen om apotekernes pensjonering 1920 medlem komiteen om en pensjonsordning for Statens monopolforretninger (1933)

Verv i partier:

Medstifter - Frisindede Venstres Bergensavdeling
Medlem - det lokale partistyre, Frisindede Venstre
Viseformann/medlem - Frisindede Venstre hovedstyre

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Sosialøkonomiske forening i Bergen
Formann - Sosialøkonomiske forening i Bergen
Formann - Bergens Riksmaalsforening
Medlem - Riksmaalsforbundets landsstyre
Norges representant - Den internasjonale aktuarkongressen i London (1927)(visepreses ved møtet)
Norges representant - Den internasjonale aktuarkongressen i Stockholm (1930)(visepreses ved møtet)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Folkeforbundets pensjonskasse i Genéve (1931-1936)

Litteratur:

Art. forf. - Artikler om politiske og sosiale emner i dagspressen og populære astronomiske og fysikalske artikler i "Naturen"
Skrev - Sammen med S. Sæland og P. A. Sollied: det tekn. undervisningsvesens historie
Utarbeidet - Ny trafikkberegning for Bergensbanen (1905)
Utarbeidet - Plan for ordningen av Bergens komm. pensjonsvesen (1907) (det benyttede system ble senere grunnlaget for en stor mengde kommunale pensjonskasser (Trondheim, Drammen m. fl.) og flere private bedrifter (Norsk Hydro, Borregaard, Norske Amerikalinje, Centralbanken, Bergens Privatbank, Bergenske og Nordenfjeldske m.)
Utarbeidet - For Utenriksdepartementet en betenkning om pensjonsordning for Folkeforbundets funksjonærer (1922)
Skrev - The Pension System of the Norwegian State (London) (1927)
Skrev - En italiensk utredning av det norske pensjonsvesen (Rom) (1932)