Biografier

Peter Olai Thorvik


Født: 02.07.1873
Død: 16.08.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Østfold fylke Fabrikkbestyrer Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 4. representant Østfold fylke Fabrikkbestyrer Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 3. representant Østfold fylke Maskinist Arbeiderpartiet
1931-33 4. representant Østfold fylke Maskinist Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Østfold fylke Maskinist Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Østfold fylke Maskinist Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1939- President Odelstinget det overord. St.
1940- President Odelstinget
1945- President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av av lov om plikt til å stille sikkerhet for skatt ved utførsel av fisk m.v.

Medlem i Næringskomite nr.1
1925-27 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av ny forsvarsordning.

Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1926-1927, ved behandling av sjøgrensespørsmålet.

1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av avnevdelsen av hvalavgiften.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av lov om regulering av utførselen av gatesten og kantsten.

Formann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av sjøterritoriet, og i 1935 ved behandling av lov om fangst av bardehval. Trådte inn i den utvidete komité, gikk så ut for Magnus Nilssen.

1937-45 Formann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom med i den utvidete komité. Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av endring i lov om fangst av hval.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Johs. Bergersen i 1935 og 1936.

Sekretær i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Sekretær i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Personalia:

Født 02.07.1873, Thorvik i Volda, nå Dalsfjord herred.
Sønn av gårdbruker Sivert Peter Andersen Thorvik (1834-1926) og Berthe Johanne Olsdatter Brune (1841-1933).

Utdanning og yrke:

Smedlære

Fisker - Sild- og torskefiske i Sunnmørehavet (om vintrene)
Bestyrer - Aspedammens brenntorvfabrikk (til 1922)
Sjømann (1889-1891)
Sjømann (1894)
Arbeidet - Et mekanisk verksted (1894-1895)
Smed - Statens havnevesen i Nordland (1896-1900)
Fører - Fiskefarkost, sild- og torskefiske i Sunnmørehavet (1897-1903) (om vintrene)
Maskinist (lokomotivfører) - Statens havnevesen i Nordland (1900-1904)
Maskinist - Stenhuggeriene ved Iddefjorden (1904-1917)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Halden (fra 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Idd formannskap
1913-16 medlem Idd formannskap
1916-19 medlem Idd formannskap
1919-22 varaordfører Idd herredsstyre
1922-25 medlem Idd formannskap
1925-28 medlem Idd formannskap
1928-31 medlem Idd formannskap
1931-34 ordfører Idd herredsstyre
1934-37 ordfører Idd herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv, Idd
Medlem - Trafikkrådkomiteen av 1934
Formann - Stenindustriens krisekomite av 1937
Formann - Det stedlige fabrikktilsyn, Idd (1915-1933)
Varamann - Norges Banks avdeling i Halden (fra 1921)
Varamann - Boikottdomstolen (fra 1926)
Medlem - Trustkontrollrådet (1926-1940)
Varamann - Rikstrygdeverkets styre (fra 1931)
Nestformann - Hvalrådet (fra 1936)
Nestformann - Rikstrygdeverkets styre (1939-1941)
Deltok - Riksrådsforhandlingene (1940)

Verv i partier:

Formann - den stedlige partiorganisasjon, Idd (i 7 år)
Medlem - fylkesorganisasjonens partistyre (i 16 år)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdsarbeidet
Aktiv - Kooperasjonsarbeidet
Sjef - Smaalenenes distrikt av I. O. G. T. (i 4 år)

Andre administrative verv:

Formann - Hvalfangstbedriftens sikringsfond
Ordfører - Idd Sparebanks forstanderskap (til 1921) (-1-1921)