Biografier

Alfred Martin Madsen


Født: 10.04.1888
Død: 08.05.1962
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Akershus fylke Sekretær Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Akershus fylke Sekretær Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Oslo Sekretær Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Oslo Sekretær Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Oslo Hovedkasserer Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Oslo Hovedkasserer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Nestformann i Finanskomiteen (av 1922)
Nestformann i 1928-1930. Gikk ut for E. A. Pettersen 28.01.1928, trådte inn igjen for E. A. Pettersen 15.02.1928. Erstattet av Johannesen 28.01.-15.02., 21.02.-24.02. og 31.05.-06.06.1928.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av forandring i bankadministrasjonen, og i 1929, ved behandling av forholdsregler til lettelse av av gjeldstrykket.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av Russlandsgarantien.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1931-33 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Holte 26.04.-04.05.1933. Erstattet av Karlsen 19.01.-09.03.1932, 14.04.-01.05.1932 og 27.02.-02.03.1933.

1934-36 Medlem i Sosialkomiteen
Gikk ut for K. F. Dahl 20.03.1935.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av reduksjon av fraktsatsene på Bratsbergbanen.

1937-45 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Støstad på det Overordentlige Storting i 1939. Gikk ut for Hj. Larsen i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Nestformann i Den store budsjettkomiteen
Nestformann i 1928-1930.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Olaf Johansen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for H. Halvorsen i 1945.

Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1925-1931 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet
1940 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 20.03.1935 - 30.06.1939

Personalia:

Født 10.04.1888, Bergen.
Sønn av snekkermester Simon Madsen (1859-1928) og Hansine Christensen Skiftesvig (1857-1890).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1904)
Utdannet - Litograf og maskinmester hos John Grieg A.s, Bergen, Emil Moestue A.s, Oslo, m. fl. steder (1904-1910)
Studerte - Conrad Mohrs stipendium (1921)

Maskinmester - Stavanger
Leder - Bedriftsrådskontor, opprettet av Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
Sekretær - Landsorganisasjonen
Maskinmester - Montreal og New York (1910-1912)
Maskinmester - Tyskland (1913-1914)
Redaktør - "Tidens Krav" i Kristiansund (1914-1917)
Bestyrer - Det faglige forretningskontor på Rjukan (1917-1918)
Redaksjonssekretær - "Arbeidet", Bergen (1919)
Redaktør - "Ny Tid", Trondheim (1920)
Kasserer og nestformann - Landsorganisasjonen (1931-1934)
Stempelpapirforvalter (1939-1942) (fra 14. juli 1939 til 15. aug. 1942)
Stempelpapirforvalter (fra 1945) (tiltrådte igjen 8. mai 1945)

Offentlige verv:

Medlem - Tjenestemannskomiteen av 1919
Medlem - Sosialiseringkt. av 1919
Formann - Råfiskekt. av 1939
Medlem - Akers skolestyre
Medlem - Direksjonen Norges Bank (1930-1940)
Medlem - Direksjonen Norges Bank (fra 1945)

Verv i partier:

Formann - Akershus fylkes arbeiderparti
Taler/foredragsholder - Arbeiderpartiet
Art. forf. - partiets programskrifter og partibrosjyrer
Medlem - det norske Arbeiderpartis landsstyre (1919-1920)
Medlem - D.N.A.s sentralstyre (1920-1935)
Medlem - den komite som forberedte partisammenslutningen (1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Den faglige arbeiderdelegasjon til Sovjet-Samveldet (1925)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han 2. des. 1940 arrestert av Gestapo og satt i Møllergt. 19 til 15. mai 1941. 16. nov. 1942 ble han igjen arrestert, satt på Bretvedt og Aakebergveien til 16. mai 1943 og ble hindret av tyskerne i å møte i Norges Bank til frigjøringen.