Biografier

Andreas Gregarsen Sundbø


Født: 16.12.1880
Død: 14.01.1962
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Telemark fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 5. representant Telemark fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Skog- og vassdragskomiteen
Møtte for Hundseid 20.04.-20.05.1936 og fra 06.07 og ut sesjonen samme år.

1937-45 Medlem i Administrasjonskomiteen

Personalia:

Født 16.12.1880, Flåbygd, Lunde, Telemark.
Sønn av gårdbruker Gregar Andresen Sundbø (1833-1919) og Gunhild Helliksdatter Eika (1844-1914).

Utdanning og yrke:

Lærereksamen - Notodden (1900)
Elev - Skogbrukskursus (1903)

Lærer - Lunde (1900-1921)
Herredskasserer - Lunde (1903-1913)
Gårdbruker - Sundbø, Lunde (fra 1912) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Lunde herredsstyre
1913-16 medlem Lunde herredsstyre
1916-19 medlem Lunde herredsstyre
1919-22 medlem Lunde herredsstyre
1922-25 medlem Lunde herredsstyre
1925-28 ordfører Lunde herredsstyre
1928-31 ordfører Lunde herredsstyre
1931-34 ordfører Lunde herredsstyre
1934-37 medlem Lunde herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1928-31: medlem fylkesutvalget, Telemark.
1931-34: medlem fylkesutvalget, Telemark.
1934-37: medlem fylkesutvalget, Telemark.

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv, Lunde
Medlem - Fylkesskattestyret, Telemark (1928-1938)
Medlem - Styret Bandak-Nordsjøkanalen (fra 1934)

Verv i partier:

Aktiv - Bondepolitikken
Formann - Telemark bondeparti
Medlem - landsstyret Bondepartiet

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Telemark Tømmermåling
Medlem - Landsstyret Norges Bondelag

Andre administrative verv:

Medstifter - Flaabygd Sparebank
Medlem - Styret Skien - Telemarkens - Dampskibsaktieselskap
Varaformann - Direksjonen Flaabygd Sparebank (1913-1925)

Litteratur:

Skrev - Meget i pressen