Biografier

Johan Wiik


Født: 08.03.1885
Død: 03.10.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1928-30 4. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1931-33 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1931-33 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Nord-Trøndelag fylke Fisker og seilte i kystfart; Gårdbruker; Maskinagent Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1949- Visepresident Stortinget (midlertidig mars-april 1947)
1947-1948 President Odelstinget (fra 6. des. 1947-48)

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Toldkomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om innførsel av trelast m.v.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om innførsel av trelast m.v.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av transportvei for kis fra Skorovas gruver.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av transportvei for kis fra Skorovas gruver.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 08.03.1885, Vik i Otterøy, Nord Trøndelag.
Sønn av tømmermann og husmann Tarald Helgesen Wiik (1823-1917) og Olea Hatland (1844-1922).

Utdanning og yrke:

Elev - Folke- og fortsettelsesskole
Elev - Kursus ved Namdal folkehøyskole (6 måneders kursus)

Fisker/sjømann - I kystfart (i sin tidlige ungdom)
Maskinagent (reiste ett år som maskinagent)
Gårdbruker - Namsos (til 1940) (ved krigsutbruddet ble hans gård i Namsos tatt av tyskerne. Han kjøpte da gården Katmoen utenfor byen og er siden bosatt der)
Losse- og lastearbeider - Namsos (fra 1910)
Forretningsfører - "Namdalens Sosialdemokrat" (1918-1919)
Gårdbruker - Katmoen utenfor Namsos (fra 1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Namsos formannskap
1928- medlem Namsos formannskap
1925-1926 varaordfører Namsos bystyre
1927-1927 ordfører Namsos bystyre
1931-34 medlem Namsos formannskap
1934-37 medlem Namsos formannskap
1937-1940 medlem Namsos formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Namsos havnestyre
Medlem - Namsos overformynderi
Medlem - Kretssykekassens styre, Namsos
Formann - Kretssykekassens styre, Namsos
Medlem - Fylkesstyret kretssykekassene i Nord-Trøndelag
Medlem - Kommunikasjonskomiteen for Namsos
Medlem - Trafikkrådkomiteen av 1934
Medlem - Befalsordningskt. av 1938
Medlem - Jordlovkt. av 1947
Formann - Utvalget til revisjon av statsbudgettet av 1949
Forliksmann - Namsos (fra 1921)
Varamann - Hovedstyret statsbanene (fra 1933)
Medlem - Husbankens bankråd (fra 1946)
Medlem - Samferdselsrådet (1947)
Medlem - Hovedstyret statsbanene (1948)
Utsending - Den danske Rigsdags 100-års jubileum (1949)(5. juni 1949)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderpartiets avdeling i Namsos (1926-1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Kaiarbeiderforeningen i Namsos
Medlem - Forretningsutvalget Namdalens faglige samorganisasjon
Sekretær - Namdalens faglige samorganisasjon
Medstifter - Kaiarbeiderforeningen i Namsos (1912)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble kan i 1944 arrestert og satt i noen måneder på Misjonshotellet og Vollan i Trondheim og på Falstad.