Biografier

Iver Johan Unsgård


Født: 26.06.1903
Død: 30.06.1993
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1953-57 3. suppleant Sør-Trøndelag fylke Anleggs- og skogsarbeider; Småbruker Arbeiderpartiet
1957-61 7. representant Sør-Trøndelag fylke Anleggs- og skogsarbeider; Småbruker Arbeiderpartiet
1961-65 6. representant Sør-Trøndelag fylke Anleggs- og skogsarbeider; Småbruker Arbeiderpartiet
1965-69 2. representant Sør-Trøndelag fylke Anleggs- og skogsarbeider; Småbruker Arbeiderpartiet