Biografier

Cato Andreas Sverdrup


Født: 09.04.1896
Død: 09.04.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 2. suppleant Nordland fylke Drev sammen med sin bror farens handels- og eksportforretning S. & C. Sverdrup Høyre
1937-45 8. representant Nordland fylke Drev sammen med sin bror farens handels- og eksportforretning S. & C. Sverdrup Høyre
1945-49 3. representant Nordland fylke Drev sammen med sin bror farens handels- og eksportforretning S. & C. Sverdrup Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av Præsteng 05.04.-25.04.1937 og 28.03.-08.04.1938, Holdø 17.04.-29.04.1939, og av Haugen i september 1945.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av lov om arbeidstiden på skip.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Lykke i 1945.

Personalia:

Født 09.04.1896, Reine, Moskenes.
Sønn av væreier Hartvig Fredrik Brodtkorb Sverdrup (1840-1927) og Hanna Lovise Nicoline Blix (1855-1931).

Utdanning og yrke:

Student - Frogner, Oslo (1915)
Handelsskoleeksamen (1917)

Drev - S. & C. Sverdrup, handels- og eksportforretning med fisk, rederivirksomhet (fiskefartøyer), drift av været Reine m. m. (fra 1917) (overtok med sin bror i 1917 farens handels- og eksportforretning og fortsatte denne under dette firmaet)
Tjenestgjorde - Marinen, England (1942-1945)

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale og forretningsmessige tillitsverv
Medlem - Fiskerikomiteen av 1934
Utsending - Det første UNRRA-møte i Atlantic City (1943)
Medlem - Norges Eksportråd (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - Høires landsstyre (fra 1930) (1930--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norges Tørfiskeksportørers Landsforening
Medlem - Lofotens Handelsstands Forenings eksportgruppe (fra 1921)
Formann - Lofotens Handelsstands Forening (1931-1935)
Medlem - Norges komite for F. N.-hjelpen for barn (1947)

Andre administrative verv:

Formann - Flakstad og Moskenes Assuranseforening (i 25 år)
Medlem - Representantskapet Vesteraalens Dampskibsselskap
Medlem - Representantskapet Nordlands Privatbank
Formann - Styret A.s Tennesanlegget (Vestlofotens elektrisitetsforsyning) (1935-1936)

Diverse:

Okkupasjonen: Han deltok som sersjant i krigen i Norge 1940 og måtte etter Reineraidet 26.-28. des. 1941 flykte til England. Her tjenestgjorde han i Marinen 1942-45, den siste tid som kapteinløytnant.