Biografier

Hartvig Svendsen


Født: 22.12.1902
Død: 24.02.1971
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Akershus fylke Bygningssnekker i Oslo; Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1937-45 1. suppleant Akershus fylke Bygningssnekker i Oslo; Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1945-49 3. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1945-49 3. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1949-53 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1949-53 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1953-57 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1953-57 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1957-61 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1957-61 2. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1961-65 3. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet
1961-65 3. representant Akershus fylke Gårdsarbeider i Eidsberg Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Justiskomiteen (av 1919)

Personalia:

Født 22.12.1902, Ørje, Øymark.
Sønn av Thorvald Svendsen (1879-1936) og Johanne Sofie Fjeld (1876-1916).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Bygningsarbeider

Gårdsarbeider - Eidsberg
Bygningsarbeider - Mysen (1921-1928)
Gårdsarbeider - Ås (1928-1931)
Bygningssnekker - Oslo (1931-1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1934 medlem Ski herredsstyre
Fra 1934 medlem Ski formannskap
Fra 1945 ordfører Ski herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Follo distrikts kommunalutvalg

Verv i partier:

Formann - Ski arbeiderparti

Andre administrative verv:

Sekretær - Styret bladet "Follo"
Varamann - Representantskapet de militære fabrikker og verksteder (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen var han med å dannet "illegale" organisasjoner i distriktet, ble arrestert 11. mai 1942 og satt på Grini til kapitulasjonen.