Biografier

Kjell Magne Bondevik


Født: 03.09.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1969-73 3. suppleant Møre og Romsdal fylke Kristelig Folkeparti
1969-73 3. suppleant Møre og Romsdal fylke Kristelig Folkeparti
1973-77 6. representant Møre og Romsdal fylke Student Kristelig Folkeparti
1973-77 6. representant Møre og Romsdal fylke Student Kristelig Folkeparti
1977-81 6. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert til vikarprest Kristelig Folkeparti
1977-81 6. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert til vikarprest Kristelig Folkeparti
1981-85 3. representant Møre og Romsdal fylke Prest Kristelig Folkeparti
1981-85 3. representant Møre og Romsdal fylke Prest Kristelig Folkeparti
1985-89 3. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd Kristelig Folkeparti
1985-89 3. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd Kristelig Folkeparti
1989-93 3. representant Møre og Romsdal fylke Utenriksminister Kristelig Folkeparti
1989-93 3. representant Møre og Romsdal fylke Utenriksminister Kristelig Folkeparti
1993-97 4. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert prest Kristelig Folkeparti
1993-97 4. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert prest Kristelig Folkeparti
1997-01 2. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert prest, stortingsrepresentant Kristelig Folkeparti
1997-01 2. representant Møre og Romsdal fylke Ordinert prest, stortingsrepresentant Kristelig Folkeparti
2001-05 1. representant Møre og Romsdal fylke Cand.theol Kristelig Folkeparti
2001-05 1. representant Møre og Romsdal fylke Cand.theol Kristelig Folkeparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 08.06.1983 - 08.05.1986
Utenriksminister Utenriksdepartementet 16.10.1989 - 02.11.1990
Statsminister Statsministerens kontor 17.10.1997 - 16.03.2000
Statsminister Statsministerens kontor 19.10.2001 - 16.10.2005
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 23.10.1972 - 05.08.1973