Biografier

Amund Rasmussen Skarholt


Født: 31.03.1892
Død: 28.04.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 4. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1945-49 2. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Sør-Trøndelag fylke Bonde Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av do. for lån til A/S Korn og Høiforedling.

Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen
Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av øket bruk av saltet sild som for.

Personalia:

Født 31.03.1892, Skarholt i Orkdal.
Sønn av gårdbruker Rasmus Amundsen Skarholt (1868-1902) og Kari Hansdatter Mosand (1867-1946).

Utdanning og yrke:

Elev - Skjetlein landbruksskole (1911-1913)

Gårdbruker - Skarholt i Orkdal (fra 1916) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1919 medlem Orkdal herredsstyre
Fra 1921 medlem Orkdal formannskap

Offentlige verv:

Innehatt - Flere andre offentlige og private verv
Medlem - Den depart. fettplankomite av 1935
Medlem - Pantegjeldskomiteen av 1936
Medlem - Komiteen ang. potetframstilling av sprit av 1949
Medlem - Orkdal jordstyre (fra 1920)
Formann - Orkdal jordstyre (1920-1925)
Nestformann - Orkdal jordstyre (1928)
Medlem - Overstyret Orkdals elektrisitetsverk (fra 1929)
Takstmann - Orkdal sorenskriveri for Lånekassen for jordbrukere (fra 1932)
Medlem - Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet (fra 1937)

Verv i partier:

Sekretær - Orkdal arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Innehatt - Flere tillitsverv innen den lokale arbeiderorganisasjon

Litteratur:

Art. forf. - En rekke artikler i partipressen

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han avsatt sine off. verv og satt fengslet fra 9. febr. 1945 til kapitulasjonen, først i Vollan, Trondheim, senere i en fangeleir på Strinda.