Biografier

Anders Christian Sjaastad


Født: 21.02.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1981-85 1. suppleant Oslo Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI); Informasjonssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Høyre
1981-85 1. suppleant Oslo Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI); Informasjonssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Høyre
1985-89 15. representant Oslo Statsråd Høyre
1985-89 15. representant Oslo Statsråd Høyre
1989-93 10. representant Oslo Informasjonssjef Høyre
1989-93 10. representant Oslo Informasjonssjef Høyre
1993-97 15. representant Oslo Informasjonssjef Høyre
1993-97 15. representant Oslo Informasjonssjef Høyre
1997-01 1. suppleant Oslo Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Høyre
1997-01 1. suppleant Oslo Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 14.10.1981 - 07.06.1983
Statsråd Forsvarsdepartementet 08.06.1983 - 24.04.1986