Biografier

Johan Nygaardsvold


Født: 06.09.1879
Død: 13.03.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 5. Strinden Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år; Lagerarbeider ved Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 5. Strinden Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år; Lagerarbeider ved Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 5. Strinden Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år; Lagerarbeider ved Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 5. Strinden Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år; Lagerarbeider ved Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik Arbeiderpartiet
1922-24 2. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1922-24 2. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Sør-Trøndelag fylke Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928- President Lagtinget
1929-1930 President Lagtinget
1931-1933 President Lagtinget
1928- Visepresident Stortinget (april-juni 1928)
1934- President Stortinget
1935- President Stortinget (til han ble statsminister)

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Toldkomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1919-21 Sekretær i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Sekretær i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling av kgl. prp. om tillegg til toll-lovgivningen.

Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling av kgl. prp. om tillegg til toll-lovgivningen.

1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1925-27 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av Laks- og sjø-ørretloven.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av Laks- og sjø-ørretloven.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Støstad 28.01.1928. Trådte inn for Støstad igjen 15.02.1928.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Støstad 28.01.1928. Trådte inn for Støstad igjen 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Nestformann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Nestformann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1934-36 Nestformann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Nestformann i 1934-1935. Gikk ut for N. Eggen 20.03.1935.

Nestformann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Nestformann i 1934-1935. Gikk ut for N. Eggen 20.03.1935.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Skaardal 28.01.1928.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Skaardal 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinær avhjelp av krisen
Medlem i Om ekstraordinær avhjelp av krisen
Nestformann i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen
Nestformann i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Formann i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Formann i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen
1937-45 Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden
Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1932-1935 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928
Statsminister 20.03.1935 - 01.10.1939
Statsråd Arbeidsdepartementet 20.03.1935 - 01.10.1939
Statsminister Statsministerens kontor 02.10.1939 - 24.06.1945

Personalia:

Født 06.09.1879, Nygårdsvolden nær Hommelvik i Malvik herred.
Sønn av husmann Anders Nygaarsdvold (1839-1897) og Andrea Ratvold (1845-1929).

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Sagbruk og teglverk (til 1901)
Gårdsarbeider (til 1901)
Arbeidet - Hommelvik sagbruk (fra 1891)
Anleggsarbeider - Amerika (1902-1907)
Lagerarbeider - Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik (1908-1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Malvik herredsstyre
1919-22 ordfører Malvik herredsstyre
1922-25 medlem Malvik herredsstyre
1925-28 medlem Malvik herredsstyre
1928-31 medlem Malvik herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Malvik skolestyre
M. fl. - Kommunale verv, Malvik
Medlem - Den depart. komite om arbeidshjelp for jordbruket av 1917
Medlem - Komiteen om jernbaneanleggenes administrasjon av 1928
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (1923-1935)

Verv i partier:

Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (fra 1924) (1924--1)
Formann - Sør-Trøndelag arbeiderparti (1924-1926)
Formann - Hommelvik arbeiderparti (1925-1926)

Verv i organisasjoner:

Formann - Arbeidsmandsforbundets avdeling i Hommelvik

Litteratur:

Utga - Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945. (1947)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen fulgte han med Kongen til London 7. juni 1940 og var sjef for den norske regjering under hele okkupasjonstiden til 25. juni 1945.