Biografier

Bernt Korslund


Født: 23.11.1889
Død: 11.07.1974
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 4. representant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1949-53 1. suppleant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1949-53 1. suppleant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1953-57 1. suppleant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1953-57 1. suppleant Akershus fylke Småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
Medlem i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for H. Halvorsen i 1945.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for H. Halvorsen i 1945.

Personalia:

Født 23.11.1889, Korslund i Eidsvoll.
Sønn av småbruker Martin Berntsen Korslund (1859-1909) og Marie Hansen (1858-1946).

Utdanning og yrke:

Gruvearbeider (et års tid)
Arbeidet - Hos sin far, Eidsvoll (1904-1907)
Arbeider - Jernbane- og veianlegg (1908-1915)
Småbruker - Korslund på Morskogen (fra 1911) (overtok farsgården)
Skogsarbeider (1916-1921) (Vintrene)
Arbeider - Jernbane- og veianlegg (1922-1925)
Skogsarbeider (1922-1925) (Vintrene)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Eidsvoll herredsstyre
Fra 1922 medlem Eidsvoll formannskap
Fra 1937 varaordfører Eidsvoll herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Eidsvoll jordstyre
Medlem - Flere kommunale komiteer, Eidsvoll
Medlem - Forstanderskapet Eidsvoll off. landsgymnas (1936-1940)
Medlem - Akershus Landbruksselskaps styre (fra 1937)
Formann - Akershus Landbruksselskaps styre (fra 1945)
Medlem - Forstanderskapet Eidsvoll off. landsgymnas (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - styret Eidsvoll arbeiderpartis representantskap (fra 1936) (1936--1)
Formann - styret Eidsvoll arbeiderpartis representantskap (fra 1945) (1945--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Den lokale arbeiderforening, Eidsvoll
Stiftet - Eidsvoll skog- og landarbeiderforening
Medlem - Eidsvoll bonde- og småbrukerlag (fra 1928)
Varamann - Forretningsutvalget i Norsk Skog & Landarbeiderforening (1932-1935)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens styre, Eidsvoll (fra 1928)
Varaformann - Sparebankens styre, Eidsvoll (fra 1938)