Biografier

Petter Mørch Koren


Født: 22.01.1910
Død: 14.11.2004
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 28.08.1963 - 24.09.1963
Statsråd Justis- og politidepartementet 18.10.1972 - 15.10.1973