Biografier

Ingunn Yssen


Født: 1961
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne- og familiedepartementet 24.06.1994 - 24.10.1996
Statssekretær Barne- og familiedepartementet 25.10.1996 - 03.04.1997
Statssekretær Justis- og politidepartementet 04.04.1997 - 16.10.1997