Biografier

Halvor Stenstadvold


Født: 1944
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Forbruker- og administrasjonsdepartementet 14.10.1981 - 07.06.1983
Statssekretær Forbruker- og administrasjonsdepartementet 08.06.1983 - 03.05.1984