Biografier

Otto Gregussen


Født: 15.09.1956
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Fiskeridepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Fiskeridepartementet 07.01.1994 - 22.03.1996