Biografier

Carsten Tank Nielsen


Født: 18.12.1818
Død: 01.08.1892
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Marine- og postdepartementet 29.03.1884 - 02.04.1884