Biografier

Kjetil Skogrand


Født: 1967
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 21.10.2005 - 17.11.2006