Biografier

Libe S. Rieber-Mohn


Født: 1965
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21.10.2005 - 20.10.2009