Biografier

Thor Erik Forsberg


Født: 02.04.1980
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 1. suppleant Østfold fylke Miljøarbeider, RUS-Nett Solvang; Prosjektmedarbeider, Fellesforbundet; Prosjektmedarbeider, Østfold Fagforening Arbeiderpartiet
2009-13 6. representant Østfold fylke Prosjektmedarbeider, Østfold Fagforening Arbeiderpartiet