Biografier

Sylvi Listhaug


Født: 25.12.1977
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 2. suppleant Møre og Romsdal fylke Adjunkt Fremskrittspartiet
2001-05 2. suppleant Møre og Romsdal fylke Adjunkt Fremskrittspartiet
2005-09 3. suppleant Møre og Romsdal fylke Adjunkt Fremskrittspartiet
2005-09 3. suppleant Møre og Romsdal fylke Adjunkt Fremskrittspartiet
2009-13 1. suppleant Oslo byråd adjunkt Fremskrittspartiet
2009-13 1. suppleant Oslo byråd adjunkt Fremskrittspartiet
2017-21 2. representant Møre og Romsdal fylke Fremskrittspartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Landbruks- og matminister Landbruks- og matdepartementet 16.10.2013 - 15.12.2015
Innvandrings- og integreringsminister Justis- og beredskapsdepartementet 16.12.2015 - 17.01.2018
Statsråd Justis- og beredskapsdepartementet 17.01.2018 - 20.03.2018
Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet 03.05.2019 - 18.12.2019
Statsråd Olje- og energidepartementet 18.12.2019 - 24.01.2020