Biografier

Morten Høglund


Født: 16.07.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 13. representant Akershus fylke Ekspeditør Fremskrittspartiet
2001-05 13. representant Akershus fylke Ekspeditør Fremskrittspartiet
2005-09 2. representant Akershus fylke Ekspeditør Fremskrittspartiet
2005-09 2. representant Akershus fylke Ekspeditør Fremskrittspartiet
2009-13 2. representant Akershus fylke Spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet Fremskrittspartiet
2009-13 2. representant Akershus fylke Spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet Fremskrittspartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 22.11.2013 - 15.12.2015