Biografier

Janne Sjelmo Nordås


Født: 11.05.1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 2. suppleant Nordland fylke Gårdbruker, tilleggsnæring innen grønn omsorg Senterpartiet
2001-05 2. suppleant Nordland fylke Gårdbruker, tilleggsnæring innen grønn omsorg Senterpartiet
2005-09 1. suppleant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
2005-09 1. suppleant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
2009-13 7. representant Nordland fylke GÅRDBR/statssekretær Senterpartiet
2009-13 7. representant Nordland fylke GÅRDBR/statssekretær Senterpartiet
2013-14 9. representant Nordland fylke Senterpartiet
2013-17 9. representant Nordland fylke Senterpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet 02.11.2007 - 20.10.2009