Biografier

Jens Haugland


Født: 16.04.1910
Død: 02.05.1991
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1953-57 3. representant Vest-Agder fylke Dommerfullmektig i Ryfylke; Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger; Sakførerforretning i Kristiansand Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Vest-Agder fylke Dommerfullmektig i Ryfylke; Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger; Sakførerforretning i Kristiansand Arbeiderpartiet
1961-65 1. representant Vest-Agder fylke Dommerfullmektig i Ryfylke; Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger; Sakførerforretning i Kristiansand Arbeiderpartiet
1965-69 1. representant Vest-Agder fylke Dommerfullmektig i Ryfylke; Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger; Sakførerforretning i Kristiansand; Sorenskriver i Setesdal Arbeiderpartiet
1969-73 5. representant Vest-Agder fylke Bonde på farsgarden i Bjelland; Dommerfullmektig i Ryfylke; Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger; Sakførerforretning i Kristiansand; Sorenskriver i Setesdal Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.11.1955 - 27.08.1963
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 25.09.1963 - 11.10.1965