Biografier

Heidi Grande Røys


Født: 06.05.1967
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 5. representant Sogn og Fjordane fylke Styrer ved Havrenes barnehage Sosialistisk Venstreparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Fornyings- og administrasjonsdepartementet 17.10.2005 - 20.10.2009