Biografier

Leif Jørgen Aune


Født: 07.06.1925
Død: 20.07.2019
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 16.10.1973 - 14.01.1976
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 15.01.1976 - 10.01.1978
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kommunal- og arbeidsdepartementet 19.03.1971 - 17.10.1972