Biografier

Ann Kristin Sydnes


Født: 13.05.1956
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Bistandsminister Utenriksdepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001