Biografier

Fridtjof Frank Gundersen


Født: 29.10.1934
Død: 11.11.2011
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1981-85 10. representant Akershus fylke Professor i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, Bergen Fremskrittspartiet
1989-93 3. representant Akershus fylke Professor Fremskrittspartiet
1993-97 7. representant Akershus fylke Professor Fremskrittspartiet
1997-01 3. representant Akershus fylke Professor Fremskrittspartiet