Biografier

Laurits Grønland


Født: 12.06.1887
Død: 29.03.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen Arbeiderpartiet
1931-33 1. suppleant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen Arbeiderpartiet
1934-36 1. suppleant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen Arbeiderpartiet
1934-36 1. suppleant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen; Fullmektig NSB Drammen; Førstefullmektig NSB Drammen Arbeiderpartiet
1937-45 4. representant Vestfold fylke Ekspeditør NSB Drammen; Fullmektig NSB Drammen; Førstefullmektig NSB Drammen Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Vestfold fylke Førstefullmektig NSB Drammen; Sekretær NSB Drammen Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Vestfold fylke Førstefullmektig NSB Drammen; Sekretær NSB Drammen Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Administrasjonskomiteen
Medlem i Administrasjonskomiteen
Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av fond under forvaltning i sentraladministrasjonen.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av fond under forvaltning i sentraladministrasjonen.

Personalia:

Født 12.06.1887, Grønland, i Rukkedalen, Nes i Hallingdal.
Sønn av småbruker Anders Larsen og Synnøve Olsdatter.

Utdanning og yrke:

Elev - Festningsartilleriets underoffisersskole på Oscarsborg (1905-1909)
Eksamen - Jernbanens trafikkskole (1911)

Ekstrabetjent, stasjonsbetjent, telegrafist - Drammen stasjon
Skogs- og gårdsarbeider (til 1905)
Gjetergutt (fra 1896)
Kontorist - Drammen stasjon (fra 1918)
Førstefullmektig - Drammen stasjon (fra 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Skoger formannskap
1925-28 medlem Skoger formannskap
1928-31 medlem Skoger formannskap
1931-34 medlem Skoger formannskap
1934-37 medlem Skoger formannskap
1937-1940 medlem Skoger formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Strømsbygda bygningsråd
Medlem - Strømsbygda ligningsråd

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han 7. mars 1945 arrestert av Gestapo og satt på Grini til frigjøringen.