Biografier

Eldbjørg Løwer


Født: 14.07.1943
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeids- og administrasjonsdepartementet 17.10.1997 - 14.03.1999
Statsråd Forsvarsdepartementet 15.03.1999 - 16.03.2000