Biografier

Nils Olav Totland


Født: 17.12.1935
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Administrasjonsdepartementet 07.10.1993 - 24.10.1996