Biografier

Jan Henry T. Olsen


Født: 20.08.1956
Død: 10.07.2018
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Fiskeridepartementet 04.09.1992 - 24.10.1996