Biografier

Terje Riis-Johansen


Født: 15.03.1968
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1993-97 3. representant Telemark fylke Ungdomssekretær/politisk sekretær Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruks- og matdepartementet 17.10.2005 - 19.06.2008
Olje- og energiminister Olje- og energidepartementet 20.06.2008 - 04.03.2011