Biografier

Peter Jon Angelsen


Født: 06.02.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1981-85 10. representant Nordland fylke Eier og skipper av fiskefartøy; Fisker Senterpartiet
1981-85 10. representant Nordland fylke Eier og skipper av fiskefartøy; Fisker Senterpartiet
1985-89 11. representant Nordland fylke Eier og skipper av fiskefartøy; Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
1985-89 11. representant Nordland fylke Eier og skipper av fiskefartøy; Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
1989-93 11. representant Nordland fylke Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
1989-93 11. representant Nordland fylke Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
1993-97 2. representant Nordland fylke Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
1993-97 2. representant Nordland fylke Medeier fiskebåtrederi Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Fiskeridepartementet 17.10.1997 - 20.01.2000