Biografier

Per Kjell Vassbotn


Født: 1941
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 25.01.1980 - 03.02.1981