Biografier

Arne Toralf Sunde


Født: 06.12.1883
Død: 30.07.1972
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 21.11.1930 - 11.05.1931
Statsråd Justis- og politidepartementet 03.03.1933 - 19.03.1935
Konsultativ statsråd uten portefølje 07.06.1940 - 18.11.1940
Statsråd Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 19.11.1940 - 30.09.1942
Statsråd Skipsfartsdepartementet 01.10.1942 - 24.06.1945