Biografier

Birger Ljungberg


Født: 07.06.1884
Død: 20.04.1967
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 22.12.1939 - 19.03.1942

Personalia:

Født 07.06.1884, Kråkerøy.
Sønn av bruksbestyrer August Petter Ljungberg (1832-1915) og Berthea Enersdatter Lequamb (1845-1892).

Utdanning og yrke:

Student - Fredrikstad (1903)
Mil. høyskole (1909)

Offiser (1906)
Permittert til Argentina - Regjeringsekspedisjon til øvre del av Rio Pilcomayo (1911-1912)
Kaptein (1916)
Kompanisjef - Jegerkorpset (1919-1929)
Lærer - Infanteriets skyteskole og ved Krigsskolen (fra 1919)
Adjutant - H. M. Kongen (1924-1927)
Sjef for og kompanisjef - Krigsskolen (fra 1930)
Major og garnisonerende bataljonssjef - Telemark inf.reg. nr. 3 (1932-1934)
Oberstløyntnant og sjef - Kommanderende generals adjutantskap (1934-1937)
Oberst og sjef - Østfold inf.reg. nr. 1 og kommandant i Fredrikstad (1937)
Generalmajor (midlertidig) - U.S.A. (Forsvarsdepartementets representant) (1942-1942) (20. mars - 27. oktober)
Militærattasjé - Ottawa (1942-1944)
Militærattasjé - Washington (1944-1949)

Offentlige verv:

Medlem og sekretær - Konstruksjonskommisjonen for håndvåpen (1918-1919)

Verv i organisasjoner:

Formann - Oslo Militære Samfunn (1936-1937)