Biografier

Anders Rasmus Frihagen


Født: 28.01.1892
Død: 05.04.1979
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 02.10.1939 - 06.06.1940
Konsultativ statsråd uten portefølje 07.06.1940 - 01.04.1942
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 02.04.1942 - 30.09.1942
Statsråd Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 01.10.1942 - 24.06.1945

Personalia:

Født 28.01.1892, Åsheim i Vanylven.
Sønn av fisker og småbruker Matias Andreas Iversen Frihagen (1851-1891) og Marta Rasmine Arnesdatter Aahjem (1857-1912).

Utdanning og yrke:

Student - Volda lærarskule (1913-1914)
Befalskurs (1915-1916)
Cand.jur. (1922)
Studiereise - Banker i England og Frankrike (1928-1928)

Lærer - Volda gymnas (1914-1915)
Premierløytnant - Hærens luftvåpen (1917)
Sekretær - Finansdepartementet (1922-1924)
Inspektør - Bank- og sparebankinspeksjonen (1924-1936)
Banksjef - Aalesunds kreditbank (i likvidasjon under off. adm.) (1931-1932)
Sjef - Finansdepartementets tiltakskontor (1936)
Adm. dir. - Den Norske Industribank (1936-1939)
Adm. dir. - Den Norske Industribank (1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1945-47 medlem Aker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem og sekretær - Komiteen for å utarbeide boligsparelag (1935-1936)
Formann - Fiskeribanklov-komiteen av 1937 (1937)
Formann - Kontrollkomiteen for Driftskredotkassen for mindre jordbrukere (1937-1939)
Nestformann - Komiteen til å føre innsyn med private forsørgelses- og understøttelseskasser (1938-1939)
Medlem - Statens tiltaksråd (1940)
Formann - Rådet for hotellsaker (1940)
Styreformann - Styret for oppgjør av statens overtagelse av varelaster på vei til Norge (1940)
Medlem - Aksjelovkomiteen av 1947 (1947)
Medlem - Komiteen om lån til vanskeligstilte kommuner m.m. av 1948 (1948)
Leder - Delegasjonen til den økonomiske kommisjon for Europas 3. sesjon i Genève (1948)(september)

Andre administrative verv:

Formann - Representantskapet for A.s Varekrig (1938)
Styremedlem - A.s Sydvaranger (1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen var han i Stockholm til våren 1942 og hans departement ble da bestyrt av T. Wold.