Biografier

Hans Hagerup Falbe


Født: 07.02.1772
Død: 17.10.1830
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.12.1822 - 18.07.1823
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 19.07.1823 - 30.04.1824
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.05.1824 - 29.04.1825
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1825 - 31.08.1826
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1826 - 29.09.1827
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1828 - 30.10.1829
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1829 - 16.10.1830