Biografier

Hans Jørgen Darre-Jenssen


Født: 22.06.1864
Død: 26.06.1950
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 11.06.1910 - 19.02.1912

Personalia:

Født 22.06.1864, Ranheim i Strinden.
Sønn av brukseier Lauritz Jenssen og Ida Wilhelmine Darre.

Utdanning og yrke:

Ingeniør - Trondhjems tekniske læreanstalt (1886)

Ansatt - Det engelske selskap (1887-1889)
Ansatt - Ansatt i Spanien (bygning av Zaragoza-Méditerranéenbanen) (1889-1890)
Assistent - Jernbanebygning i Norge (1891-1895)
Deltok i bygning av - Hamar-Sellbanen, Kristiania-Gjøvik, Kristiania Østbanestations ombygning (som bygingschef), Kristiania-Drammensbanens ombygning (1891-1909)
Avdelingsingeniør av klasse II (1895-1898)
Avdelingsingeniør av klasse I (1898-1909)
Overingeniør (1909)
Banedirektør - Statsbanerne (1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiania bystyre
1904-07 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Havnestyret
Formand - Direktionen for Kristiania gasverk (1907-1910)
Medlem - Hovedjernbanens direktion (1912)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direktionen for Det røde kors