Biografier

Carl Sigwald Johannes Bull


Født: 30.06.1860
Død: 27.12.1936
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 02.02.1910 - 19.02.1912

Personalia:

Født 30.06.1860, Kristiania.
Sønn av generalkrigskommissær Anders Sandø Ørsted Bull og Caroline Elisabeth Dahl.

Utdanning og yrke:

Officerseksamen (1880)
Høiskoleeksamen (1883)
Generalstabseksamen (1896)

Sekondløitnant (1880-1883)
Premierløitnant (1883-1889)
Kaptein - Bergenske infanteribrigade (1889-1905)
Fast detaljør - Den geografiske opmaaling (1889-1891)
Lærer - Den militære høiskole (1891-1907)
Avdelingschef - Armestyrelsen (1904-1910)
Oberstløitnant - Armeen (1905-1911)
Oberst og chef for - Østre akershusiske infanteriregiment nr. 4 (1911)

Offentlige verv:

Sekretær - Den departementale mobiliseringskomite og kommandokomiteen
Militær sakkyndig - De norske delegerte i Karlstad (1905)