Biografier

Ole Andreas Bachke


Født: 06.05.1830
Død: 03.01.1890
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 13.10.1879 - 10.10.1880
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1880 - 31.10.1881
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.11.1881 - 31.08.1882
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.08.1882 - 28.03.1884
Konstituert statsminister 11.03.1884 - 28.03.1884