Biografier

Kjølv Egeland


Født: 08.09.1918
Død: 30.12.1999
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 15.01.1976 - 07.10.1979