Biografier

Toralv Øksnevad


Født: 13.01.1891
Død: 31.07.1975
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1931-33 1. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Redaktør Venstre
1953-57 1. suppleant Oslo Redaktør Venstre
1953-57 1. suppleant Oslo Redaktør Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Anderssen-Rysst 12.05.1931.

Sekretær i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Anderssen-Rysst 12.05.1931.

Personalia:

Født 13.01.1891, Skjæveland i Høyland.
Sønn av lærer Arnt Øksnevad (1863-1948) og Kirsten Torine Folkvard (1864-1908).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1909)
Studerte - Statsøkonomi (1910-1912)
Studiereise - Portugal og Spania for å studere våre fiskemarkeder (1929)

Medarbeider - Forskjellige blad, særlig "Bergens Tidende"
Lærer - Fortsettelsesskolen i Herløy vinteren (1909-1910)
Ansatt - "Dagbladet" (1912-1920)
Offisiell norsk presseutsending - Paris (1920-1924) (herunder 1920-23 tilknyttet alle norske delegasjoner til Folkenes Forbund og i 1922 delegasjonen til den økonomiske konferanse i Genua, likesom han i årene 1920-24 hadde flere spesialoppdrag)
Ansatt - "Dagbladet" (1924-1927)
Redaktør - "Romsdalsposten" i Kristiansund (1927-1932)
Utenriksdepartementets utsending - Under Grønlandssaken, Paris og Haag (1932-1933) (arbeidet i Paris og Haag som fellesrepresentant for pressen og refererte hele rettssaken for den norske presse)
Sjef - NRKs nyhets- og aktualitetsavdeling (1933-1940)
Presseattasje - Stockholm (1940)
Programsjef - NRK, London (1940-1945)
Utenriksredaktør - NRK (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931-1932 medlem Kristiansund formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Styret Det Norske Teatret
Formann - Styret Det Norske Teatret (1918-1919)
Utsending - Radiokonferansen i Mexico City (1948)

Verv i partier:

Foredragsholder - Venstre
Varamann - Venstres landsstyre (1918-1920)
Formann - Oslo Venstre (1924-1927)

Verv i organisasjoner:

Sekretær - Norsk Presseforbund (1913-1914)
Formann - Oslo Journalistklubb (1918-1919)
Medlem - Hovedstyret Norsk Presseforbund (1918-1919)
Redaktør - "Journalisten" (1925-1927)
Medlem - Hovedstyret Norsk Presseforbund (1927-1932)

Litteratur:

Utga - 163 av sine taler i London under tittel: Det lå i luften (1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen var han knyttet til legasjonen i Stockholm, som presseattasje fra 12. april til 13. aug. 1940. Kom 14. aug. s. å. til London og var programsjef i Norsk Rikskringkasting til mai1945 (Stemmen London).