Biografier

Ole Knutsen Ødegaard


Født: 27.11.1847
Død: 10.10.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 1. suppleant Kristians amt Gaardbruker og Skolelærer Venstre
1889-91 4. representant Kristians Amt Gaardbruger, skolelærer Venstre
1892-94 5. representant Kristians Amt Gaardbruger, skolelærer Venstre
1895-97 3. representant Kristians Amt Gaardbruger, skolelærer Venstre
1904-06 1. representant Kristians Amt Lensmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1883-85 Medlem i Konstutionskomiteen
1889-91 Medlem i Veikomiteen
1892-94 Medlem i Veikomiteen
1895-97 Medlem i Veikomiteen
1904-06 Medlem i Veikomiteen

Personalia:

Født 27.11.1847, Ødegaard i vestre Slidre.
Sønn av gaardbruker Knut Olsen Ødegaard og Marit Toresdatter Holden.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Hamar (1869)

Lærer (1866-1869)
Bestyrer - Folkehøiskole i vestre Slidre (1870-1874)
Gaardbruker - Løken i vestre Slidre (fra 1870) (kjøpte gaarden av svigerfaren)
Lærer og kirkesanger - Vestre Slidre (1875-1889)
Kasserer - Sparebanken, vestre Slidre? (1880-1888)
Lensmand - Vestre Slidre (fra 1893)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1883-1893 ordfører Vestre Slidre herredsstyre
Fra 1880 medlem Vestre Slidre herredsstyre

Offentlige verv:

Formand - Anlægsstyret Valdresbanen
Medlem - Direktionen Valdresbanen
Medlem - Civilproceskommissionen
Medlem - Brandkassens repræsentantsskap
Valgmand - (1883-1903)
Skattekommissær - (1892-1894)
Forlikskommissær - Vestre Slidre? (fra 1899)

Litteratur:

Utga - Meget andet...
Utga - «Gamalt Valdres» ( --1) (fra )