Biografier

Nils Jensen Ytteborg


Født: 18.09.1792
Død: 05.06.1858
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 4. representant Christiania og Lillehammer Kjøbmand