Biografier

Gregers Winther Wulfsberg


Født: 26.10.1780
Død: 23.09.1846
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Moss Auditør, byfoged
Riksforsamlingen 1814 1. representant Moss Auditør, byfoged
1824-26 1. representant Moss Kst. sorenskriver
1824-26 1. representant Moss Kst. sorenskriver
1827-29 1. representant Moss Kst. sorenskriver
1827-29 1. representant Moss Kst. sorenskriver